19 Aralık Katliamının 22. Yıldönümü

19 Aralık Katliamının 22. Yıldönümü

İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesinin 19 Aralık katliamının 22. yıldönümünde Ümraniye Hapishanesi önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasına Emekçilerin Seferberliği İçin Bağımsız Aday diyenler olarak bizler de katıldık. Eylemde Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi, Dayanışma Ağı, KöZ ve Partizan da vardı.

19 Aralık sürecinin anlatıldığı açıklamada katliamın failleri ve sorumluları hakkında etkin bir soruşturma yürütülmediği, hapishanelerdeki hak ve ihlallerin devam ettiği vurgulandı. İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri:

“- Hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri derhal durdurulmalı, yaşanan ihlaller etkin bir şekilde soruşturulmalı, sorumlular yargı önüne çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır.
– Mahpusların yaşam haklarını koruyacak, eğitim ve sağlığa erişimi dahil tüm temel haklarını güvenceye kavuşturacak mevzuat değişiklikleri yapılmalı, uygulamanın etkin denetimi sağlanmalıdır.
– Tüm mahpusların insan onuruna saygı gösterilmelidir.
– Hiçbir mahpus tecrit ve izolasyon koşullarında tutulmamalıdır.
– Adalet Bakanlığı, 45/1 nolu Genelge’yi, şartsız uygulamalıdır.
– Cezaevleri sivil izlemeye açık olmalıdır.
– Çocuk cezaevleri kapatılmalı, kadın cezaevleri mahpus ve kadın hakları gözetilerek yeniden düzenlenmelidir.
İnsan hakları savunucuları olarak, hapishanelerde yaşanan hak ihlallerine karşı durmaya ve mahpuslarla dayanışmaya devam edeceğiz.
19 Aralık katliamı bir insanlığa karşı suçtur. Yargılama bu suç kapsamında yapılana, zamanaşımıyla desteklenen cezasızlık son bulana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız.”

dedi.

Bundan 22 yıl önce, DSP-MHP-ANAP hükümetinin başında sosyal demokratların rahmetle andığı Bülent Ecevit yer alıyordu, Başbakan Yardımcısı ise bugünkü Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’ydi. O günlerde kendi söylemleriyle teröristleri kendi terörlerinden kurtarmak adına yaklaşık 18 ayrı hapishanede TSK’nın eliyle bir operasyon gerçekleştirdiler ve 28 devrimciyi katlettiler. Amaçları devletin otoritesini hapishanelerde sağlamaktı ve AB standartlarına uygun hapishaneleri topluma hediye etmek istiyorlardı. Bugün onların başarmak istedikleri F-tipleri yürürlükte. Fakat toplumun özgürlük ve demokrasi isteyen kesimlerine hala diz çöktürebilmiş değiller. Bu coğrafyada 19 Aralık’la başarılmak istenilen şeyin kendisi bizce başarısız oldu. Nitekim 12 Eylül’ün bu topluma giydirmeye çalıştığı deli gömleği, bu toplumu hizaya getirebilmiş vaziyette değil. Emekçiler, ezilenler, devrimciler, Kürtler hala özgürlük ve işçi sınıfının kurtuluşu mücadelesi açısından her çatlaktan sızarak sokağa inmeye çalışıyorlar…

19 Aralık, burjuvazinin kendi demokrasisini Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne sokarak Batı Avrupa demokrasisini getirme projesinin bir parçasıydı. Bugün hükümetin ister destekçisi ister rakibi olsunlar, bu katliamın failleri sınıf düşmanlarımızdır. Yanlarında değil, karşılarında duracağız!