Göçmen İşçiler, Türkiye İşçi Sınıfının Bir Parçasıdır!

Göçmen İşçiler, Türkiye İşçi Sınıfının Bir Parçasıdır!

#DünyaGöçmenlerGünü’nde; bir yanda göçmen dostu politikalar izlediği sanrısını yaymak için mesajlar yayınlayan AKP, diğer yanda ise sefaletin ve ahlaksızlığın sorumlusu olarak göçmenlere işaret eden kirli düzen muhalefeti duruyor. Biz bu iki tarafı da reddediyoruz!

Cumhur İttifakı’nın emekçiler ve ezilenlerden yana herhangi bir adım atamayacağı tespitinde buluşulduğu koşulda; bu hükümetin neden göçmenlerin çıkarına bir siyaset güdemeyeceği de ortaya çıkmış olur. Göçmenleri kendi siyasi istikbali için AB’ye karşı bir koz olarak kullanan hükümet, bu doğrultuda ne gibi hamleler yapabileceğini, AB ile yaşadığı anlaşmazlık sonunda binlerce göçmeni zor yoluyla Yunanistan sınırına bırakarak göstermişti.

Millet İttifakı ise hükümet karşısında göçmen düşmanlığını yükselterek seçimlerde rakibinin önüne geçme arayışında. Suriyeli göçmenleri Suriye’ye geri gönderme vaadinde buluşan ittifak bileşenleri, göçmen düşmanlığını emekçiler nezdinde de yaymak ve kendi siyasi gelecekleri için fayda devşirmek niyetindeler. “Göçmen sorunu” kavramı, dillere pelesenk olmuş durumda.

Bizler ise göçmenleri kendi siyasi istikballeri için kullanmak niyetinde olan, göçmen düşmanlığında birleşen bu kirli ittifakların karşısında, göçmenlerin yanında duruyoruz. Türkiye işçi sınıfının bir parçası olan göçmen işçiler, bugün en ağır koşullar altında çalışıyorlar. Güvencesiz iş ortamı, düşük ücretler, sendikal örgütlenme hakkından mahrumiyet gibi sorunları en ağır biçimde yaşayan göçmenler, elbette büyük bir öfke biriktiriyorlar.

Burjuvazi işçi sınıfını bölmek isteyedursun, işçi sınıfı burjuva hükümete karşı biriktirdiği öfkede birleşiyor. Hükümete karşı emekçilerin seferberliği için mücadele edenler olarak, altında olduğu koşullara duyduğu öfkede ortaklaşan emekçi kitleleri hükümetin karşısına bir kutup olarak dikmektir. Göçmen emekçiler, Türkiye işçi sınıfının bir parçası olarak, bu mücadelede bizim saflarımızda yer almalıdır. Sandık hesabı ile “göçmenleri vatandaş yapıp oy kullandıracaklar” diyenlere karşı, “göçmenlerin safı hükümetin yanı değil, diğer emekçilerle birlikte onun tam karşısıdır” demek gerekir. “Tüm göçmen emekçilere vatandaşlık hakkı” şiarını, emekçiden yana olanların yükseltmesi gerekir.

Türk kimliğinin dayatılması ile kurgulanan rejim ve onun “Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” maddesi yer alan 12 Eylül Anayasası, bu doğrultuda reddedilmelidir. Emekçilerin Seferberliği İçin Bağımsız Aday diyenler olarak, tam da bunu yapıyoruz. 12 Eylül Anayasasını da, sefaletin ve ahlaksızlığın gerçek sorumlusu hükümeti de, göçmen düşmanı düzen muhalefetini de karşımıza alıyor; “Bizi kurtaracak olan kendi kollarımızdır” diyerek yalnız ve yalnız emekçilerin seferberliğini çıkar yol olarak gösteriyoruz.

GÖÇMEN EMEKÇİLERE VATANDAŞLIK HAKKI!
GÖÇMEN DÜŞMANI DÜZEN İTTİFAKLARINA İKİ TURDA DA OY YOK!