Ücretli Kölelik Düzenini Yıkmak İçin Birleşelim!

Ücretli Kölelik Düzenini Yıkmak İçin Birleşelim!

18 Aralık Pazar günü, “Ücretli Kölelik Düzenini Yıkmak İçin Birleşelim!” şiarlı Birleşik İşçi Kurultayı, Dostluk ve Kültür Derneği, Emekçi Hareket Partisi, Kaldıraç, KöZ, Söz ve Eylem ve Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin düzenleyicileri olduğu eyleme Emekçilerin Seferberliği İçin Bağımsız Aday diyenler olarak katıldık. Alsancak’ta Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, insanca yaşanacak bir ücret için mücadelenin önemi vurgulandı.

Bizler, Emekçilerin Seferberliği İçin Bağımsız Aday diyenler olarak, asgari ücretin belirlenmesinin siyasi bir sorun olduğunu biliyoruz.

Çünkü işçilerin kendi sorunlarının çözümünü devletin icazetinden geçmiş bürokratlara bıraktığında başlarına neler geldiğini gösteriyor. Oysa işçilerin kendi sorunlarının çözümünü kimi sendikacılara bırakmaması, kurtuluşun kendi kollarında olduğunu bilmeleri gerekiyor.

Daha da önemlisi, asgari ücretle çalışanların büyük bir çoğunluğu işçi sınıfının sendikasız, sigortasız kesimleri. Bu kesimleri ise somut bir ücret sorunu üzerinden veyahut dar anlamda bir sendikal sorun üzerinden harekete geçirmek ve sonrasında siyasallaştırmak da mümkün değil… İşçilerin örgütsüz, küçük işletmelerde çalışan kesimlerinin, kendi ekonomik çıkarları için örgütlenmesi için öncesinde siyasi bir süreci başlatmak gerekiyor. Bugün bize gereken bu siyasi mücadeledir!

İşçilerin bağımsız siyasi hattında bir mücadele vermeyenler, asgari ücretin yükselmesi için de işçi sınıfını örgütleyemez, savaştıramazlar!